Hiển thị tất cả 6 kết quả

  -62%

  SQL Server

  SQL Server 2019 Standard

  Có sẵn: 0 sản phẩm

  949.000 VNĐ
  -52%

  SQL Server

  SQL Server 2016 Standard

  Có sẵn: 0 sản phẩm

  949.000 VNĐ
  -66%

  SQL Server

  SQL Server 2022 Standard

  Có sẵn: 0 sản phẩm

  1.790.000 VNĐ

  SQL Server

  SQL Server 2012 Standard

  Có sẵn: 0 sản phẩm

  799.000 VNĐ

  SQL Server

  SQL Server 2014 Standard

  Có sẵn: 0 sản phẩm

  799.000 VNĐ
  -60%

  SQL Server

  SQL Server 2017 Standard

  Có sẵn: 0 sản phẩm

  949.000 VNĐ